اصغر فرهادی افتتاحیه جشنواره کن 2017 را آغاز کرد+عکس

کن 2017: اصغر فرهادی آغازگر مراسم افتتاحیه+عکس

 

اصغر فرهادی مراسم کن 2017 را آغاز کرد.

اصغر فرهادی و لیلی رز دپ بر روی سن مراسم افتتاحیه اسکار

اصغر فرهادی در کنار لیلی رزدپ مراسم افتتاحیه جشنواره کن را آغاز کرد:
حالا نوبت زبان فرهنگ و سینما است!

اصغر فرهادی و لیلی رز دپ

اصغر فرهادی و لیلی رز دپ

 seemorgh.com