تصویر تفکر برانگیزی که ژوله پس از قتل بنیتا منتشر کرد!

تصویر تفکر برانگیزی که ژوله پس از قتل بنیتا منتشر کرد!

 

امیرمهدی ژوله در پستی در صفحه شخصی خود نسبت به قتل بنیتا واکنش نشان داد.

واکنش امیرمهدی ژوله به قتل بنیتا

امیرمهدی ژوله نوشت:

عجب صبری خدا دارد....

واکنش امیرمهدی ژوله به قتل بنیتا

واکنش امیرمهدی ژوله به قتل بنیتا

 

 


seemorgh.com/culture
منبع: صفحه شخصی امیرمهدی ژوله