جواد عزتی, دیبا زاهدی, امیرمحمد متقیان در آیین دیدار فیلم اگزما+تصاویر