نیمار به پاری سن ژرمن پیوست

نیمار

مهاجم برزیلی بالاخره توانست با باشگاه پاری سن ژرمن قرار داد امضا کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از آس، باشگاه پاری سن ژرمن اعلام کرد نیمار بازیکن جدید این تیم است. قرارداد مهاجم برزیلی پنج ساله است و او تا سال ۲۰۲۲ در تیم فرانسوی بازی خواهد کرد.
نیمار با قراردادی به ارزش ۲۲۲ میلیون یورو به تیم پاریسی پیوست و سالیانه ۳۰ میلیون یورو دریافت خواهد کرد.
بازیکن برزیلی با شماره ۱۰ برای پاری سن ژرمن بازی خواهد کرد.


ایسنا