دوچرخه سواری همسر فریدون زندی در پارکی در آلمان! عکس

دوچرخه سواری همسر فریدون زندی در پارکی در آلمان! عکس

 

همسر فریدون زندی, آرزو شایانفر با انتشار عکس جدیدی از خودش, صفحه شخصی اش را بروز کرد.

عکس جدید آرزو شایانفر

آرزو شایانفر با انتشار عکس جدیدی, صفحه شخصی اش را بروز کرد.

آرزو شایانفر که همسر فریدون زندی می باشد, در این عکس درحال دوچرخه سواری دیده می شود.

وی در این عکس در Innocentia Park دیده می شود.

 

عکس جدید همسر فریدون زندی

عکس جدید همسر فریدون زندی


seemorgh.com/sport
منبع: صفحه شخصی آرزو شایانفر