پريچهر قنبرى همسر شهاب حسینی تنها به جشن حافظ آمد! عکس

پريچهر قنبرى همسر شهاب حسینی تنها به جشن حافظ آمد! عکس

 

پريچهر قنبرى همسر شهاب حسینی به همراه پسرش در مراسم جشن حافظ حاضر شد.

همسر شهاب حسینی در جشن حافظ

شهاب حسینی این روزها مشغول اجرای تئاتر اعتراف می باشد و به همین دلیل در مراسم جشن حافظ شرکت نکرد.

پريچهر قنبرى همسر و اميرعلى حسينى فرزند شهاب حسینی در این مراسم حضور داشتند.

 

پريچهر قنبرى همسر و اميرعلى حسينى پسر شهاب حسینی

پريچهر قنبرى همسر و اميرعلى حسينى پسر شهاب حسینی
seemorgh.com/entertainment
منبع: صفحه شخصی آزاده امیرخان