عکس هنری و جالبی که احسان کرمی از پریناز ایزدیار گرفت