مدل مو تابستانی برای صورت های گرد

 

خانم هایی که صورت گرد دارند بابید بدانند که چه مدل مو هایی انتخاب کنند تا گردی صورت شان را کمتر نشان دهد. با ما همراه شوید تا این مدل مو ها را به شما پیشنهاد دهیم.

 

مدل مو یکی از المان های زیبایی است که خانم ها روی آن بسیار حساس هستند. مدل مو باید بر اساس فرم صورت، سن، مدل لباس، فصل و ... انتخاب شود. خانم هایی که صورت گرد دارند بابید بدانند که چه مدل مو هایی انتخاب کنند تا گردی صورت شان را کمتر نشان دهد. با ما همراه شوید تا این مدل مو ها را به شما پیشنهاد دهیم.

  

مدل مو تابستانی برای صورت های گرد

مدل مو کوتاه برای صورت های گرد برای تابستان

مدل مو تابستانی مخصوص خانم هایی که صورت گرد دارن‎

 

مدل مو کوتاه برای صورت های گرد برای تابستان

مدل مو برای صورت های گرد و تپل

 

مدل مو جمع برای صورت های گرد برای تابستان 

مدل مو کوتاه برای صورت های گرد برای تابستان

 

مدل مو ی باز برای صورت گرد برای تابستان 

مدل مو برای صورت های گرد و تپل

 

مدل مو برای صورت گرد با قد متوسط

مدل مو کوتاه برای صورت های گرد برای تابستان

 

مدل مو باز برای صورت های گرد

مدل مو برای صورت های گرد و تپل

 

مدل مو جمع برای صورت گرد برای تابستان 

مدل مو کوتاه برای صورت های گرد برای تابستان

 

مدل مو تابستانی برای صورت های گرد

مدل مو برای صورت های گرد و تپل

 

مدل مو یکطرفه برای صورت های گرد

مدل مو کوتاه برای صورت های گرد برای تابستان

 

مدل مو کوتاه چند سانتی برای تابستان

مدل مو برای صورت های گرد و تپل

 

مدل موی باز تابستانی برای صورت های گرد

مدل مو کوتاه برای صورت های گرد برای تابستان

 

مدل مو با قد متوسط برای صورت گرد

مدل مو برای صورت های گرد و تپل

 

مدل موی باز ساده برای صورت های گرد برای تابستان 

مدل مو کوتاه برای صورت های گرد برای تابستان

 

مدل مو باز حالت دار برای صورت های گرد

مدل مو برای صورت های گرد و تپل

 

مدل مو تابستانی برای صورت های گرد

مدل مو کوتاه برای صورت های گرد برای تابستان

 

مدل مو کوتاه تابستانی برای صورت های گرد

مدل مو برای صورت های گرد و تپل

 

منبع: womansday.com

 beytoote.com