جدیدترین عکس های تام کروز

 

جدیدترین عکس های تام کروز

 

تام کروز (Tom Cruise) با نام کامل “توماس کروز ماپوتر چهارم”، بازیگر و تهیه کننده آمریکایی در تاریخ 3 ژوئیه سال 1962 در سیراکیوس نیویورک متولد شد. پدرش توماس کروز ماپوتر سوم، مهندس برق و مادرش مری لی معلم بود.

 

قد تام کروز 1.70 متر است.

 

جدیدترین عکس های تام کروز

جدیدترین عکس های تام کروز

جدیدترین عکس های تام کروز

جدیدترین عکس های تام کروز

جدیدترین عکس های تام کروز

جدیدترین عکس های تام کروز

جدیدترین عکس های تام کروز

جدیدترین عکس های تام کروز

 

جدیدترین عکس های تام کروز

جدیدترین عکس های تام کروز

جدیدترین عکس های تام کروز

جدیدترین عکس های تام کروز

جدیدترین عکس های تام کروز

جدیدترین عکس های تام کروز

جدیدترین عکس های تام کروز