حیوانی که با شنیدن صدایش انسان می میرد!

حیوانی که با شنیدن صدایش انسان می میرد!

 

قدرت صدای شگفت انگیز نهنگ اسپرمی

"نهنگ اسپرمی"، بلندترین صدا در حیوانات را دارد و شنیدن صدایش می تواند باعث بیهوشی یا مرگ انسان بشود!

این نهنگ صدای 236دسیبیلی تولید می کند در حالیکه یک جت اگر در نزدیکی شما تیک‌آف کند، قدرت صدایش 150دسیبل است.

 

 

 


seemorgh.com
منبع: banounews.ir