ممانعت از ورود مانکن سرشناس به موزه لوور بخاطر لباس نیمه برهنه!!!

نگهبان موزه لوور از ورود نیوشا سی یح، مدل معروف استرالیایی به موزه لوور به دلیل لباسنامناسبش جلوگیری کرد.


نیوشا سی یح می‌گوید نگهبان موزه لوور به خاطر ظاهرش مانع ورود او به موزه شده و از او خواهش کرده که خود را بپوشاند. سی یح اذعان داشت که قلبش شکسته است.

این مدل کمی بعد موافقت کرد که پالتو بپوشد اما به خاطر حادثه‌ای که برایش اتفاق افتاده بود خیلی زود موزه را ترک کرد.

او تصویری از صفحه جستجوی اینترنت را منتشر کرد که طبق آن برای ورود به موزه لباسمخصوص برای بازدیدکنندگان در نظر گرفته نشده است اما نباید به موزه با لباس شنا و یا بدون لباس و بدون کفش وارد شد.


جلوگیری از ورود نیوشا سی یح بخاطر این لباس نیمه برهنه

جلوگیری از ورود نیوشا سی یح بخاطر این لباس نیمه برهنهبازنشر از seemorgh.com
منبع: ir.sputniknews.com