توصیه کرونایی مریم اوزرلی (بازیگر نقش خرم سلطان ) به طرفدارانش

توصیه کرونایی مریم اوزرلی (بازیگر نقش خرم سلطان ) به طرفدارانش

مریم اوزرلی بازیگر سرشناس ترکیه ای است که در این با نقش خرم سلطان به شهرت زیادی رسید.

این بازیگر 36 ساله با انتشار عکسی از خودش در این روزها, توصیه ای به طرفدارانش کرده است.

مریم اوزرلی نوشت:

لطفا به صورت خود دست نزنید!


مراقبت های کرونایی مریم اوزرلی
مراقبت های کرونایی مریم اوزرلی

سلفی جدید مریم اوزرلی از چهره اش
سلفی جدید مریم اوزرلی از چهره اشseemorgh.com/منبع