مدل مانتو هنرمندان در مراسم اکران فیلم ماحی

اکران فیلم ماحی پنجشنبه شب در خانه همایش برگزار شد. آنا نعمتی، یکتا ناصر، سحر زکریا، شبنم فرشادجو و سپیده اعلایی از جمله هنرمندانی بودند که در این مراسم شرکت کرده بودند. 

 مدل مانتو آنا نعمتی در مراسم اکران فیلم ماحی

 مدل مانتو آنا نعمتی در مراسم اکران فیلم ماحی

 مدل مانتو یکتا ناصر در مراسم اکران فیلم ماحی

 مدل مانتو یکتا ناصر در مراسم اکران فیلم ماحی

 مدل مانتو شبنم فرشادجو در مراسم اکران فیلم ماحی

 مدل مانتو شبنم فرشادجو در مراسم اکران فیلم ماحی

 مدل مانتو سپیده اعلایی در مراسم اکران فیلم ماحی

 مدل مانتو سپیده اعلایی در مراسم اکران فیلم ماحی

 مدل مانتو سحر زکریا در مراسم اکران فیلم ماحی

 مدل مانتو سحر زکریا در مراسم اکران فیلم ماحی

مدل مانتو نگین صدق گوبا در مراسم اکران فیلم ماحی

مدل مانتو نگین صدق گوبا در مراسم اکران فیلم ماحی

مدل مانتو مارال فرجاد در مراسم اکران فیلم ماحی

مدل مانتو مارال فرجاد در مراسم اکران فیلم ماحی

مدل مانتو مهتاب کرامتی در مراسم اکران فیلم ماحی

مدل مانتو مهتاب کرامتی در مراسم اکران فیلم ماحی

مدل مانتو خاطره اسدی در مراسم اکران فیلم ماحی

مدل مانتو خاطره اسدی در مراسم اکران فیلم ماحی

 

 

عکاس : شهاب اسدی
seemorgh.com