عکس روز نشنال جئوگرافیک: شنای پنگوئن ها

عکس روز نشنال جئوگرافیک: شنای پنگوئن ها

 

عکس نشنال جئوگرافیک گروهی از پنگوئن‌ها را نشان می‌دهد که در آبهای جنوبی شیرجه رفته و شنا می کنند.

دنباله ای از حباب‌هایی که پشت پنگوئن‌ها به وجود آمده چگالی آب را کاهش داده و باعث می‌شود پنگوئن‌ها بسیار سریعتر از زمانی‌که در روی زمین هستند، حرکت کرده و در زیر آب شنا کنند.


شنای پنگوئن ها در زیر آب

شنای پنگوئن ها در زیر آبseemorgh.com
منبع: iranart.ir