عکس/ عجیب‌ترین چاله‌های جهان که بر اثر فرونشست زمین به وجود آمدند

در گزارش زیر برخی از بزرگترین چاله‌هایی را می‌بینید که در شهرهای محتلف در سراسر جهان به دلیل فرونشست زمین ایجاد شدند و برخی از آن‌ها تا سال‌ها نیز دست نخورده باقی ماندند.

  در گزارش زیر برخی از بزرگترین چاله‌هایی را می‌بینید که در شهرهای محتلف در سراسر جهان به دلیل فرونشست زمین ایجاد شدند و برخی از آن‌ها تا سال‌ها نیز دست نخورده باقی ماندند.


عجیب‌ترین چاله‌های جهان که بر اثر فرونشست زمین به وجود آمدند

عجیب‌ترین چاله‌های جهان که بر اثر فرونشست زمین به وجود آمدند

عجیب‌ترین چاله‌های جهان که بر اثر فرونشست زمین به وجود آمدند

عجیب‌ترین چاله‌های جهان که بر اثر فرونشست زمین به وجود آمدند

عجیب‌ترین چاله‌های جهان که بر اثر فرونشست زمین به وجود آمدند

عجیب‌ترین چاله‌های جهان که بر اثر فرونشست زمین به وجود آمدند

عجیب‌ترین چاله‌های جهان که بر اثر فرونشست زمین به وجود آمدند

عجیب‌ترین چاله‌های جهان که بر اثر فرونشست زمین به وجود آمدند

عجیب‌ترین چاله‌های جهان که بر اثر فرونشست زمین به وجود آمدند

عجیب‌ترین چاله‌های جهان که بر اثر فرونشست زمین به وجود آمدند


yjc.ir
منبع: خبرآنلاین