عکس و متن سپهر حیدری به مناسبت جشن تولد فرشته و ملکه زندگی اش!!