چهره سحر قریشی و شیما مرزی با چادر در حرم امام رضا (ع)