عکس های آزاده صمدی در اکران فیلم غلامرضا تختی

عکس های جدید آزاده صمدی

آزاده صمدی بازیگر کشورمان در اکران فیلم غلامرضا تختی حاضر شده بود.

عکس های جدیدی از این بازیگر 40 ساله منتشر شده است که در ادامه مشاهده می کنید.


تیپ آزاده صمدی
تیپ آزاده صمدی

آزاده صمدی در اکران فیلم غلامرضا تختی
آزاده صمدی در اکران فیلم غلامرضا تختی

آزاده صمدی بازیگر 40 ساله کشورمان
آزاده صمدی بازیگر 40 ساله کشورمانseemorgh.comبازنشر 
منبع: Campec.ir