عکس هایی از صمیمت مردم با مصطفی زمان در اکران سارا و آیدا